HOLČOVICE

ideální dovolená 

pro rodiny  a pobyt v přírodě

 

 


 

DOMŮ 

UBYTOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ 

SPORTY, REKREACE

VÝLETY

CYKLOTURISTIKA

ZIMNÍ SPORTY

FOTOGALERIE

MAPY

HISTORIE

PAMÁTKY

ZNAK OBCE

POVĚSTI

GEOGRAFIE

PŘÍRODA

FIRMY

OBECNÍ ÚŘAD

zájmová sdružení

 


Jízdní řády

Internet

Infocentra

Telefonní seznam

Státní správa

Portál veřejné správy

Registr adres 

Euroskop.cz

PSČ v ČR

Mapy ČR

Krajský úřad

 
Města, obce on-line

Svaz měst a obcí ČR

vyhledávač " SEZNAM "

vyhledávač " ATLAS "

vyhledávač " LUPA "

vyhledávač " NAJDI TO "

   OBECNÍ   PEČETĚ   A   ZNAK


 
     Nárůst úřední agendy vesnických rychtářů, potřeba právního zastoupení celé vsi i jednotlivých obyvatel stály u vzniku obecních pečetidel, jejichž počet začíná od 16. století zvolna narůstat. V 1. polovině 18. století již měla ve Slezsku svůj vlastní pečetní typář téměř každá ves. Vedle legendy s jejím názvem pravidelně nesl také zobrazení určité symboliky, reflektující pojmenování nebo zeměpisnou polohu obce, zaměstnání či náboženské cítění jejích obyvatel. Platí to i o Holčovicích a okolní vsích, které dnes tvoří jejich místní části. Pro většinu z nich je charakteristická existence dvou souběžně užívaných pečetních typářů - obecního a rychtářského.

     Nejstarší známá pečeť Holčovic pochází z počátku 18. století a je na ní zobrazen doprava kráčející beránek Boží držící v pozvednuté přední levé noze korouhev. Na rychtářském pečetidle z roku 1753 je vyryta figura ptáka (čápa?) stojícího na vršku a po obvodu pečetě legenda: „HILERS + DORFFER + GERICHTS + SIGEL“. Oba typáře byly ve 2. polovině 18. století vyměněny za nové, které však převzaly původní symboliku.

     Také Hejnov měl již od počátku 18. století dvě pečetidla. Obecní bylo používáno po celé další století a neslo vyobrazení na trávníku stojícího kohouta, reprezentujícího tzv. mluvící znamení, odvozené od jedné z variant německého názvu obce (Hanndorf, Hahn = kohout), a legendu „S . DER GEMEIN . IN. HAN . DORF“. Stejně stará rychtářská pečeť svou symbolikou – postavou Spravedlnosti s mečem v pravé ruce a miskovými vážkami v levé - vyjadřovala rychtářovu soudní pravomoc. Na přelomu 18. a 19. století byla sice nahrazena novým typářem, avšak se stejným znamením.

     Velmi zajímavý pramen máme k dispozici pro Spálené, které mělo svou vlastní pečeť také od počátku 18. století. Vedle běžných otisků v archivním materiálu s legendou „DER GEMEIN KVTTELBERG IHR INSIGEL“ se totiž dochovala i kresba zdejší obecní pečeti z roku 1728 v pozemkové knize. Typické nástroje dřevařů – poříz, dvouruční pila a dvě zkřížené sekery jsou v ní vykresleny stříbrnou barvou v oválném červeném poli ovinutém zeleným vavřínovým věncem. Tuto symboliku si podrželo i mladší pečetidlo, na němž byla pouze mírně upravena poloha zkřížených seker. Také zdejší rychtář měl už od počátku 18. století vlastní pečetní typář zobrazující postavou archanděla s atributy spravedlnosti – mečem v pravici a miskovými vážkami v levici.

     Mluvící znamení je charakteristické pro tři známá pečetidla Jelení, doložená od počátku 18. století. Na všech je vypodobněn na trávníku vyskakující jelen (Hirschberg, Hirsch = jelen) a název obce ve zkratce.

     Vsi Stará a Nová Komora měly zpočátku společnou pečeť. Nesla vyobrazení jehličnatého stromu vyrůstajícího z trávníku a opis „DAS . DORF . KAMER“. Toto pečetidlo pak dále používala jen Stará Komora, jejíž rychtář měl ještě vlastní typář s obvyklou postavou Spravedlnosti. Nová Komora si ve 2. polovině 18. století pořídila vlastní pečetidlo, na němž byla opět postava Spravedlnosti s mečem a  vážkami a legenda: „DER GEMEINDE NEIKAMER . IN . SIEGEL“.

     Od počátku 18. století až do poloviny století následujícího používala jediné pečetidlo Dlouhá Ves. Byl na něm vyobrazen z trávníku rostoucí jehličnatý strom a legenda: „LANGEN DORFFER GERICHTS SIGIL“.

 

ZNAK OBCE HOLČOVICE

     Když zákon o obcích č. 367/90 Sb. umožnil získat vlastní znak a prapor všem obcím, požádali o jejich udělení také představitelé Holčovic. Nově vzniklé symboly však na původní znamení nijak nenavázaly a naopak zvýraznily tradici zdejší lesní těžby. Znakem obce se rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 10 z 15. prosince 1998 stal v zeleném štítě pod stříbrnou pilovitou hlavou zlatý kráčející kůň se stříbrnou hřívou a ocasem a černým postrojem, táhnoucí na stříbrném řetězu tři klády přirozené barvy, do nichž je zaťata stříbrná sekera se zlatým topůrkem. V patě štítu je stříbrná kamenná hráz. Na obecním praporu se opakují figury ze znaku, pouze kamennou hráz nahradil bílý pruh a byly vypuštěny klády se sekerou.

PhDr.  Karel Müller


  Webmaster: Ivo Dokoupil, 2003

Oficiální stránky obce Holčovice